Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

Rekrutacja 2017/2018

1074 odwiedzin
21 mar 2017

Terminy rekrutacji do klasy I i oddziału przedszkolnego przy PSP w Kierlikówce na podstawie Zarządzenia Nr 183/VII/17  Wójta Gminy Trzciana:

1. Klasa I rekrutacja od 20 marca do 14 kwietnia 2017 r. 

Do pobrania: Zgłoszenie do klasy pierwszej PSP w Kierlikówce dla dzieci z obwodu naszej szkoły. sp-zgloszenie

Do pobrania: Wniosek do klasy pierwszej PSP w Kierlikówce dla dzieci spoza obwodu naszej szkoły. wniosek_KL_1

2. Oddział przedszkolny  rekrutacja od 11 marca do 14 kwietnia 2017 r. 

a. Do pobrania:Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczały do oddziału przedszkolnego przy PSP w Kierlikówce i nadal w roku szkolnym 2017/2018 będą do niego uczęszczać.  deklaracja 17_18

b.  Do pobrania: Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. wniosek17_18

3. Trwa rekrutacja dzieci 2-5 lat do niepublicznego przedszkola "Kubuś Puchatek" w budynku PSP w Kierlikówce (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły od 8:00 do 14:00).


REKRUTACJA 2017/2018 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY PSP W KIERLIKÓWCE 

Prawo Oświatowe – ustawa z dnia 14.12.2016 r. Dziennik Ustaw  – Poz. 59

Art. 131.

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

0.0
Ostatnia modyfikacja: 24 mar 2017
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy