Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

klasa7 matematyka16-18.03

197 odwiedzin
17 mar 2020

MATEMATYKA

 16.03.2020r (poniedziałek) i 18.03.2020r. (środa)

 Proszę zapisać w zeszycie temat na dwie lekcje i wykonać nast. zadania.

Temat: Co to jest równanie?

  1. Proszę przeczytać informacje z podręcznika str. 221
  2. Przepisać do zeszytu przykład 1 ze str. 221
  3. Rozwiązać w zeszycie ćw.1.1. i 1.2 str. 222
  4. Zapisać kolorem Zapamiętaj – str. 222
  5. Rozwiązać zadania str. 223 – zad.1 całe i zad. 2 a,b,c,d

Dla przykładu jak powinno być rozwiązywane zadanie 1

a)      4x+8 = 0

Sprawdzamy x = -7

L(lewa strona ) = 4x+8 = 4·(-7) + 8 = -28 +8 = 20

P(prawa strona) = 0

L≠P liczba – 7 nie spełnia równania

Sprawdzamy x =  -2

L(lewa strona ) = 4x+8 = 4·(-2) + 8 = -8 +8 = 0

P(prawa strona) = 0

L=P liczba – 2  spełnia równanie

Sprawdzamy x =  0

L(lewa strona ) = 4x+8 = 4·0 + 8 = 0+8 = 8

P(prawa strona) = 0

L≠P liczba 0 nie spełnia równania

 Tak samo sprawdzić w pozostałych podpunktach

 

Zadanie 2

a)      x=2

L = x² + 3x = 2² + 3·2 = 4 + 6 = 10

P = 2x + 6 =2·2 + 6=  4 + 6  = 10

L = P czyli liczba 2 spełnia równanie .

  I tak samo przykład b,c,d

AS

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy