Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce

klasa6 j.angielski 23-27.03

215 odwiedzin
22 mar 2020

Klasa VI   Klasa 6

1. Sprawdzenie i omówienie pracy domowej.

2. Przypomnienie czasów: Present Perfect i Past Simple (kserówka)

3. Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple.  ( podręcznik. s. 91 z. 7,8)

Napisz podane zdania używając Present Perfect.

1.      Mum ...........................(make) a cake for the party.

2.      We.......................................(not buy) presents for Christmas . We are going shopping tomorrow.

3.      ..................you.................(finish) your homework?

4.      Diana ........................................(never/ play) rugby.

5.      I ...........................................(not/ tidy) up my bedroom. I will do it in the afternoon.

6.      Dad ...................................(repair) my bike. Now I can ride my bike to school.

7.      They ...................................(never/ visit) New York.

8.      ........................................(you/ever/ be) in a carnival parade ?

9.      ..........................................................(.your friend/ever/win ) a prize in a competition ?

10.   My sister ......................................( send) a lot of Christmas cards. 

 

Napisz podane zdania używając Past Simple.

Zdania twierdzące 

1. Sarha …………………………… (visit) her best friend last week.

2. Luck ………………………… (write) an essay yesterday.

3. We ………………………… (play) outside last week.

4. You ……………………………. (watch) a cartoon 1 hour ago.

5 My brothers ……………………………….. (meet) their friends last Saturday.

Zdania przeczące

1. We …………………………………….. (not, have) enough money to buy a new car last week.

2. Adele …………………………………… (not, sell) her old shoes.

3. His children ……………………………….(not, play) football last Sunday.

4. I ………………………………………….. (not, tell) you the truth.

5. He ………………………………… (not, call) me last night.

Pytania

1. ………………………………………. you ………………………. (watch) the volleyball match yesterday?

2. What ………………………… she ……………………………… (do) yesterday evening?

3. ………………………. they ………………………. (sell) their old house?

4. What time ……………………….. Barney ………………………. (arrive) yesterday?

5. …………………………… your neighbours …………………………. (have) a barbecue last week?

Present Perfect

Past Simple

Present Perfect używamy gdy mówimy o:

- wydarzeniu, które już miało miejsce, ale ma wpływ na obecną sytuację; nie podajemy wtedy informacji o czasie wydarzenia

I've lost my keys and I can't get into the house.

Kate's broken her arm and she can't write now.

- o doświadczeniach życiowych bez podawania szczegółów na ich temat ; ever/ never

Have you ever been to Madrid ?

I have never eaten sushi.

 

Konstrukcja czasu Present Perfect

 

podmiot + have/has + czasownik : ed/III forma

 

podmiot + haven't/hasn't + czasownik : ed/III forma

 

Have/Has+ podmiot + + czasownik : ed/III forma ?

 

be :- być

 podmiot + have been / has been   

 podmiot +  haven't been/ hasn't been

  Have/Has + podmiot + been.... ?

Past Simple używamy gdy mówimy o wydarzeniu mającym miejsce w określonym czasie w przeszłości oraz kiedy podajemy informacje o jego okolicznościach. 

I lost my keys last month. I think they fell out of my bag in the cafe. 

Określenia czasu Past Simple:  yesterday, last (night, month, year) ago (two days ago/ 30 minutes ago )

Konstrukcja czasu Past Simple

 

podmiot + czasownik : ed/II forma

 

podmiot + didn't + czasownik (forma podstawowa (znika ed/II forma)

 

Did + podmiot+ czasownik (forma podstawowa (znika ed/II forma)?

 

be - być

podmiot + was/were

podmiot + wasn't / weren't

Was/Were + podmiot ....?

 

 

KM

0.0
Ostatnia modyfikacja: 27 mar 2020
Powiązane artykuły:NewsletterDo wakacji pozostało

0
0
Tygodnie
0
0
Dni
0
0
Godziny
0
0
Minuty
0
0
Sekundy